Zanak sprawy: WUP.VIIIA.322.239.AP.2016 - Usługa szkolenia specjalistycznego wraz z zapewnieniem noclegu dla członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA