WUP.XVA.322.78.MCzm.2022 Usługa sprzątania w Filii WUP w Koszalinie w roku 2023 - tryb podstawowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Informacja o wszczęciu postępowania