WUP.XVA.322.6.ABar.2017 Usługa cateringowa na Dzień instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA