WUP.XVA.322.60.ALe.2020 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

II WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU