WUP.XVA.322.54.MBi.2022 Dostawa sprzętu do deduplikacji danych, systemu SQL Server, systemu operacyjnego, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.