WUP.XVA.322.119.ABar.2017 Dostawa zestawu akumulatorów zamiennych do APC SmartUPS SUA3000RMI2U,  zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania oraz drukarki do etykiet w podziale na części

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH II, III i IV

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA