WUP.XVA.262.73.2023.ASzu Dostawa serwerowego systemu operacyjnego oraz zakup i wymiana akumulatorów w UPS - TRYB PODSTAWOWY

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA