WUP.VIIIA.322.29.AP.2017 Dostawa wraz ze znakowaniem materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I i II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA