WUP.XV.262.30.2024.ABar Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Zachodniopomorska Akademia PSZ”.

Informacja o wszczęciu postępowania