Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Dodano przez: Kamila Dunaj
Działanie 7.2 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Działanie 7.2 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 04 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 06 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,  
Działanie 7.2 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Działanie 7.2 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 23 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.   Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/.   Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
„POPOŁUDNIE W BIBLIOTECE” – ZAPRASZAMY na indywidualne BEZPŁATNE konsultacje z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

„POPOŁUDNIE W BIBLIOTECE” – ZAPRASZAMY na indywidualne BEZPŁATNE konsultacje z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | „POPOŁUDNIE W BIBLIOTECE” – ZAPRASZAMY na indywidualne BEZPŁATNE konsultacje z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Dodano przez: Jolanta Gałązka

4 czerwca 2019 r. w godzinach: 14:00 – 16:30 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zapraszają na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym do siedziby Biblioteki Koszalin, pl. Polonii 1.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy”

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

We współczesnym świecie, większość ofert pracy publikowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu. Za pośrednictwem portali internetowych, stron pracodawców lub aplikacji na smartfonach.

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Aktualizacja po procedurze odwoławczej. Pobierz...
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak
20 maja 2019 r.w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. ...
XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Dodano przez: Kamil Paćkowski
19 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.
Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 17 maja 2019 r. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Koszalin – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Koszalin – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Koszalin – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 16czerwca 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.