Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.0...
Konkurs fotograficzny Europejski fundusz społeczny w twoim obiektywie! – WYNIKI!

Konkurs fotograficzny Europejski fundusz społeczny w twoim obiektywie! – WYNIKI!

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Konkurs fotograficzny Europejski fundusz społeczny w twoim obiektywie! – WYNIKI!

Dodano przez: Alicja Giszczak
30 września 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs pn. Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie! Pula nagród wyniosła aż 9 000 złotych! Prace konkursowe można było nadsyłać do 31 października 2019 r. Udział w konkursie wzięło 19 uczestników z trzech różnych grup wiekowych. Łącznie zgłoszono 44 prace.   8 listopada specjalnie powołana komisja,...
Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 8 listopada w Koszalinie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości ...
Listopad 2019 - bezpłatne warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Listopad 2019 - bezpłatne warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Listopad 2019 - bezpłatne warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Alina Ziółkowska
Działanie 7.5 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Działanie 7.5 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.5 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”  zrealizowane

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki
29 października 2019 r. w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.
Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 21 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.   Miejsce szkolenia: Wojewódzki Urzą...
Działanie 7.1 - Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Działanie 7.1 - Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 - Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 36 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 38 264 339,38 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 30.09.2019 r. do 28.10.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 4.11.2019 r.
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2019

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2019

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2019

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Działanie 8.1 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Działanie 8.1 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Pobierz plik