Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Zaktualizowane Plany Działania na rok 2011

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Zaktualizowane Plany Działania na rok 2011

Dodano przez: admin

Instytucja Zarządzająca PO KL działając na podtsawie uchwały nr 72 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 10 lutego br. zatwierdziła w dniu 17 lutego br. Plany Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII i IX. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą jedynie wrpowadzenia częsci D dotyczących projektów innowacyjnych.

Zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego - wersja z dnia 10 lutego 2011 r.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego - wersja z dnia 10 lutego 2011 r.

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż został zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego w ramach PO KL - wersja z dn. 10 lutego 2011 r., obowiązujący od dnia 10 lutego 2011r. Wzór został sporządzony w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. dokumenty stanowiące System Realizacji PO KL oraz uwzględnia zmiany wprowadzone erratą do Zasad finansowania PO KL.

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego w ramach konkursu nr 1/VIII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego w ramach konkursu nr 1/VIII/IN/10

Dodano przez: admin

Komentarz do instrukcji pisania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL 2011-01-18

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Komentarz do instrukcji pisania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL 2011-01-18

Dodano przez: admin

Nowa wersja dokumentu „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL"

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Nowa wersja dokumentu „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL"

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż dostępna jest nowa wersja dokumentu „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL".

Szkolenia dot. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych organizowane przez Regionalne Ośrodki EFS

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Szkolenia dot. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych organizowane przez Regionalne Ośrodki EFS

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszym kwartale 2011 roku odbędą się dwa szkolenia z zakresu projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej zorganizowane przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie i Koszalinie. Poniżej podajemy szczegóły dotyczące w/w szkoleń oraz dane kontaktowe w celu zgłoszenia na szkolenie.

Zatwierdzona lista umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/VII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Zatwierdzona lista umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/VII/IN/10

Dodano przez: admin

Zmiany dotyczące projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Zmiany dotyczące projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodano przez: admin

Informujemy, iż została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W ramach dokumentu doprecyzowano zapisy rozdziału 7 Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych oraz ich rozszerzenie o zapisy wynikające z dokumentu Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW) „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL" w zakresie strategii i walidacji.

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/VIII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/VIII/IN/10

Dodano przez: admin

Informacja o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10 ogłoszonego dla projektów innowacyjnych

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10 ogłoszonego dla projektów innowacyjnych

Dodano przez: admin