EURES

Dodano przez: admin

Informacja nt. systemów doradztwa w UE, mobilności i aktualnych wydarzeń w tym zakrsie.

Dodano przez: admin

Inforamcje dla młodzieży w zakresie edukacji i pracy w UE, podróży po UE, wolontariatu, praktyk, wymiany w UE, praw młodych obywateli UE.

Dodano przez: admin

Europejska informacja dla młodzieży - informacja nt. młodzieży w Europie, wsparcia dla młodzieży, programów europejskich dla młodzieży, edukacji i pracy w UE, materiały informacyjne i broszury, biura w całej Unii poza Cyprem.

Dodano przez: admin

Prawo europejskie on-line - akty prawne, dokumenty wspólnotowe.

Dodano przez: admin

Indywidualne i praktycne doradztwo na temat regulacji prawnych w UE.

Dodano przez: admin

Portal oferuje możliwości rozwiązywania problemów wynikających z błęnego stosowania prawa wspólnotowego.

Dodano przez: admin

Strona nt. praw obywatelskich i praw w biznesie w UE - informacje nt. podróży i pracy, pojazdów, prawa pobytu, edukacji,służby zdrowie, rodziny, zakupów, zakładaniu działalności gospodarczej, korzyści z rynku europejskiego, innowacji i wsparcia dla biznesu.

Dodano przez: admin

Informacje w zakresie mobilności, życia, pracy, praw obywatelskich, biznesu, funduszy euroopejskich - możliwość kontaktu telefonicznego, formularz zapytania on-line, centra informacji w krajach UE.

Dodano przez: admin

Oficjalny portał Unii Europejskiej - podstawowe informacje nt. UE, życie w UE, publikacje i dokumenty UE, działalność i polityka UE.