EURES

Dodano przez: admin

Baza informacji o regulacjach prawnyc UE.

Dodano przez: admin

Baza informacji na temat systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

Dodano przez: admin

Portal dla przedsiębiorców nt. możliwości zwiększania konkurencyjności firm na rynku europejskim, wsparcie dla innowacji, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodano przez: admin

Portal nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w UE, skierowany do przedsiębiorców o pracodawców.

Dodano przez: admin

Portal nt. uznawalności naukowych i zawodowych kwalifikacji w UE - aspekty prawne i praktyczne informacje nt. uznawania kwalifikacji.

Dodano przez: admin

Portal nt. możlowości kształcenia w Europie - informacje nt. możliwości podejmowania nauki i szkoleń, systemów edukacji w krajach UE, programów wymian i staży oraz wsparcia w ramach funduszy europejskich.

Dodano przez: admin

Portal dla nukowców, którzy planują podjęcie zatrudnienia w innym kraji UE - informacje nt. ofert pracy dla naukowców, możliwości wsparcia finansowego, praw naukowców w UE.

Dodano przez: admin

Inforamcje nt. dokumentów, które pomagają zaprezentować kwalidikacje kwalidikacje i umiejętności zaodowe osobom poszukującym pracy w UE - cv Europass, paszport językowy, certyfikaty, potwierdzenia kwalifikacji.