Plan urzędu

image/svg+xml

Działy urzędu:

 • KANCELARIA - WOA
 • SALA GŁÓWNA WYDZIAŁU PORADNICTWA ZAWODOWEGO
 • SALA KONFERENCYJNA
 • WYDZIAŁ KONTROLI EFS
 • BIURO RADCÓW PRAWNYCH
 • WYDZIAŁ PROJEKTÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • ODDZIAŁ  ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY
 • SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
 • WYDZIAŁ KOORDYNACJI POKL ZESPÓŁ ds. MONITORINGU i EWALUACJI
 • WYDZIAŁ KONTROLI
 • WYDZIAŁ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ EFS
 • WYDZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EFS
 • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EFS
 • WYDZIAŁ EDUKACJI EFS
 • WYDZIAŁ REGIONALNEJ POLITYKI RYNKU PRACY
 • WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ
 • BIURO ds. KADR I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
 • WYDZIAŁ FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
 • DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE
 • WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ
 • WYDZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO
 • WYDZIAŁ KOORDYNACJI i OBSŁUGI INSTYTUCJI RYNKU PRACY
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
 • SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BHP i p.poż
 • BIURO ds. INFORMATYKI - WOA