„ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2022”

Dodano przez: Alicja Giszczak

Emocje po gali jeszcze nie opadły, a już przyszedł czas podsumowań. W pięknych murach Opery na Zamku mieliśmy okazję poznać laureatów tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022”. To już ósmy raz jak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim.
 

21 listopada, podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Konkurs rozstrzygany jest w dziesięciu kategoriach podzielonych na trzy obszary tematyczne: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku wpłynęło 67 kandydatur, z których wewnętrzna komisja preselekcyjna wyłoniła finałową 30 nominowanych, a następnie Kapituła konkursu wybrała Laureatów każdej kategorii.
 

Gala była miejscem spotkania się ludzi zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. To tu mieliśmy okazję poznać punkt widzenia osób, które swoimi działaniami wspierają drugiego człowieka. Był to czas szczególnych podziękowań dla instytucji i podmiotów zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny nie byłaby możliwa bez Państwa udziału (Beneficjentów i realizatorów przyp. red.), z Państwa pomocą możemy rozwijać Pomorze Zachodnie - mówiła Pani Anna Bańkowska Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podczas otwarcia tej uroczystej gali. To Państwo przemieniacie w złoto wszystkie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – podkreśliła Pani Magdalena Kochan Senator RP – Projekty miękkie, które realizujecie, są inwestycją w kapitał społeczny… To dzięki Waszej pracy ludziom na pomorzu żyje się lepiej – podkreśliła na koniec swojego przemówienia. Dziś uhonorujemy tych którzy realizacją projekty, których ostatecznym odbiorcą jest człowiek. Projekty które mają niezwykle ważne i istotne przeznaczenie, wypełnić misję pomagania drugiemu człowiekowi – dodał Pan Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu angażującym się w przedsięwzięcia dedykowane drugiemu człowiekowi.
 

Tego wieczoru poznaliśmy 10 laureatów wybranych przez Jury składające się z osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu i jego społeczności. Dla większości nominowanych, otrzymanie magnoliowej statuetki, było wielkim zaskoczeniem. Nie obyło się bez wzruszeń. Dziękujemy za to wyróżnienie, jestem naprawdę wzruszony – mówił podczas wystąpienia Pan Tobiasz  Lubczyński Prezes Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS - dziękuję całemu naszemu zespołowi, bo to praca zespołowa doprowadziła nas w to miejsce w którym jesteśmy.
 

Wszyscy jednogłośnie potwierdzali, że to dzięki środkom unijnym zmienia się nasza rzeczywistość. Projekt który zrealizowaliśmy, przy wsparciu środków unijnych, jest bardzo cenny. Dzięki tym funduszom mogliśmy zaszczepić najlepszą szczepionką dostępną na świecie ponad 2000 dziewczynek z regionu szczecińskiego – mówiła podczas wystąpienia Pani Wiesława Fabian Członkini Zarządu NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W.Fabian SP.J.  realizująca projekt bezpłatnych szczepień przeciw HPV – Projekt ten to nie tylko szczepienia, ale także edukacja, która jest ważnym elementem profilaktyki chorób nowotworowych
 

To właśnie dzięki realizacji takiego konkursu, w takiej formuje, możemy bliżej poznać osoby, podmioty, projekty odpowiedzialne za zmiany zachodzące w naszym województwie. Oto sylwetki wszystkich laureatów.
 

LAUREACI
 

Beneficjent z pasją:
 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami sieci SZOWES: Fundacją Nauka dla Środowiska, 4 C Centrum ekonomii społecznej, aktywa plus Emila Kowalska, Fundacja pod Aniołem, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.
 

To oni tworzą wielosektorowe partnerstwo, w postaci Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby świadczyć jednolite, kompleksowe usługi w całym województwie.
Tu połączyli się ludzie z pasją, oddani idei ekonomii społecznej, z wieloletnim doświadczeniem, działających w lokalnej społeczności.
 

SZOWES jest jedynym w skali kraju partnerstwem obejmującym swoim wsparcie wszystkie aktualnie działające Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w naszym województwie. 
 

Swoje wysiłki kierują na trzy obszary działalności:
 

1.Animacja tj., pobudzanie i aktywizowanie lokalnych społeczności

2.Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju i funkcjonowaniu

3.Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 

Ich działalność to ucieleśnienie powiedzenia, że w jedności siła.
 

Ambasador EFS:
 

Karol Lament
 

Jest prawdziwym ambasadorem EFS – z wielkim zaangażowaniem zdobywa wiedzę i doświadczenie, zabiega o współpracę międzysektorową, międzynarodową w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, wspiera i często sam inicjuje systemowe wsparcie na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przekazuje innym własną wiedzę i doświadczenie podczas udziału w licznych spotkaniach, konferencjach, itp. Otwarty na innowacje, nieustająco poszukuje najlepszych rozwiązań i z odwagą typową dla osób cechujących się świadomą kompetencją, z powodzeniem sięga po fundusze unijne. W urzeczywistnieniu swoich pomysłów jest uparty i niezłomny. Szanowany, znany i doceniany w środowisku związanym z ekonomią społeczną. Aby osiągnąć szczytny cel, jest gotów na poświęcenia i łamanie konwenansów. Swoja postawą pokazuje, że praca jest jego pasją. Aktualnie Kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Goleniowe – jednej z najlepszych tego typu placówek w kraju.
 

Równość Szans:
 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, który prowadzi przedszkola publiczne w Drawsku Pomorskim i Czaplinku obejmujące wsparciem dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przyczynia się do wyrównania szans dzieci, które bez odpowiedniego wsparcia nie są w stanie normalnie funkcjonować. Wsparcie wykorzystywane w ramach projektu kierowane jest na zajęcia i edukację dzieci niepełnosprawnych, dzięki któremu dzieci te mają szansę żyć normalnie i godnie.
 

Ponad wszelką wątpliwość Projekt ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie daje szansę rozwoju dzieciom niepełnosprawnym, a ich rodzicom poczucie spokoju, jak i wsparcia profesjonalnej kadry, która wspiera ich w tych dobrych, ale przede wszystkim trudnych chwilach pełnych niezbędnej rehabilitacji i walki o lepsze jutro ich dzieci.
 

Projekt realizowany przez placówkę, to szereg działań: od zakupu specjalistycznego sprzętu do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, poprzez dodatkowe zajęcia dla dziecim.in. z integracji sensorycznej, logopedii, logorytmice, treningu umiejętności społecznych, zajęciach tyflopedagogicznych, zajęciach o charakterze terapeutycznym, zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, terapii behawioralnej czy gimnastyki korekcyjnej, kursy podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej i terapeutycznej, na nowym placu zbaw kończąc.
 

Najlepszy  beneficjent POWER:
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
 

Środki na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy czy pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu sprawiły, że pula miejsc przewidzianych w projektach realizowanych przez Inbit Sp z oo  wyczerpała się natychmiast. Dziś, śmiało możemy powiedzieć że jest to szansa dla 80 młodych osób na realizację marzeń o prowadzeniu własnego biznesu. Jeżeli dołożyć do tego wieloletnie doświadczenie tej instytucji w realizowaniu projektów współfinansowanych z FS, rzetelność i zaangażowanie w realizację projektu, dbałość o szczegóły, mamy przepis na zwycięstwo.
 

Młodzi w akcji:
 

Kinga Karbowska
 

Staże, doradztwo, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie czy środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej to tylko niektóre z form pomocy z jakich mogą skorzystać osoby młode w ramach Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój by odnaleźć się na rynku pracy.
 

Pani Kinga Karbowska skorzystała z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach i odbyła staż w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną w Gryficach i chcąc udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności rozpoczęła studia podyplomowe. Ukończyła liczne kursy, które pozwoliły jej na pracę jako nauczyciel terapeuta właśnie w PSONI w Gryficach.  Wystarczył impuls, chęć zmiany i pomoc właściwej instytucji, aby odnieść sukces.
 

Najlepszy beneficjent RPO WZ:
 

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS
 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” realizuje obecnie pięć projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020  z obszaru rynku pracy oraz włączenia społecznego. W ramach podejmowanych działań obejmuje wsparciem osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierają rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i udzielają pomocy w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych.
 

W 2020 r. Stowarzyszenie AWIS dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyło ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej „Szereg Pomocy”, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo w nabyciu nowych kwalifikacji oraz kompetencji, a osobom z niepełnosprawnościami – usamodzielnianie się oraz integrowanie się w szerszym gronie, jak również ze społecznością lokalną. Rok później Beneficjent rozszerzył ofertę o „Nowe pracownie Szeregu Pomocy”.
 

Beneficjent poza kompleksowością wsparć, wyjątkowym wyczuciem potrzeb grup docelowych oraz realizacją projektów ‘z pasją’ ale i ‘z sercem’ cechuje się umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umie dostosować się do zmieniających się okoliczności. Wykonuje swoją działalność w sposób wzorowy, posiada wykwalifikowaną kadrę, która jest również wsparciem dla innych Beneficjentów.
 

Inwestycja w kadry:
 

Piekarnia Kaliszczak S.C.
 

Piekarnia Kaliszczak od 40 lat prowadzą piekarnię, gdzie tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi wytwarzają wyroby piekarnicze i cukiernicze. Od lat inwestują w zarówno w swój potencjał produkcyjny, jak i w kapitał ludzki. Skorzystali z możliwości jakie dają Fundusze Europejskie. Dzięki współpracy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego skorzystali z projektu na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników MMŚP i przeszkolili 42 pracowników, co stanowi 68 % całego personelu. Przemyślana strategia inwestycji, zwłaszcza w posiadany kapitał, sprawiła, że usługi rozwojowe dla firmy były szyte na miarę, w ścisłej współpracy z właścicielami i kadrą zarządzającą. To sprawiło, że szkolenia realnie wpłynęły na sytuację firmy i zadowolenie załogi. Zaowocowało też zdobyciem głównej nagrody w tej kategorii.
 

Inwestycja w edukację:
 

Gmina Karlino
 

„Razem w Zawodową Przyszłość – BIS!” to innowacyjny projekt realizowany przez Gminę Karlino. Projekt przewidywał realizację nieodpłatnych działań obejmujących: staże i praktyki zawodowe u pracodawców, pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych uczniów biorących udział w projekcie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka obcego branżowego, kursy zawodowe i szkolenia, i kursy dla kadry pedagogicznej.


Innowacyjność projektu polega na bezpośredniej współpracy z pracodawcami w regionie i dostosowaniu działań projektowych do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zgodnie z potrzebami rynku pracy.  We współpracy z lokalnymi firmami gmina rozpoczęła unikalny projekt kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy połączony z systemem wsparcia młodych pracowników. W efekcie otrzymano łatwą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy mają szansę rozwijać się i zostać „na miejscu” wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ponieważ najważniejszym zasobem są ludzie. Prorozwojowe i perspektywiczne działania samorządu przyniosą na pewno długofalowe pozytywne efekty, a dziś przyniosły statuetkę Zachodniopomorskich Magnolii EFS.


Inwestycja w zdrowie:


NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J.


Nagrodzona placówka przygotowała i prowadzi projekt bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla 2178 dziewcząt urodzonych w latach: 2009 - 2011 z powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego, M. Świnoujście, M. Szczecin. Beneficjent posiada duże doświadczenie w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia w ramach projektu. Prowadzone przez Beneficjenta przychodnie są akredytowanym miejscem do prowadzenia działalności w dziedzinie medecyny rodzinnej. Pani Wiesława Fabian jako współwłaścicielka oraz dyrektorka przychodni, dzięki długoletniej działalności medycznej oraz szerokim kontaktom na regionalnym rynku medycznym dotarła z informacją o projekcie do bardzo dużego grona osób i instytucji.  Podstawową korzyścią projektu jest zmniejszenie liczy zakażeń wirusem HPV i zapadalności na nowotwór szajki macicy. W konsekwencji zmniejszona zostanie umieralność kobiet z powodu nowotworów złośliwych w naszym regionie. A dzięki dodatkowym działaniom edukacyjnym wzrośnie świadomość jak ważnym aspektem jest profilaktyka. Podjęcie się z sukcesem i determinacją tak ważnego projektu przyczyniło się też do nominacji i nagrody w tej kategorii.


Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne: Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie


Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących powiat sławieński oraz realizacją zatrudnienia socjalnego. Z ich wsparcia skorzystało już ponad 100 osób, 35 z nich podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, 6 osób nabyło uprawnienia emerytalne, 32 osoby podniosły swoje kwalifikacje, a 60 osób zwiększyło kompetencje. Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie drzwi są otwarte dla każdego, gdzie każdy może liczyć na wsparcie, gdzie nikt nie chodzi głodny i nikt nikogo nie ocenia. Miejsce, w którym każdy ma się czuć dobrze. Nie jest to stereotypowy „urząd”, a praca niejednokrotnie nie kończy się tam o 15. Centrum jest tam, gdzie potrzebna jest pomoc. To pełne empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka podejście zasługuje na główną nagród.


Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom i nominowanym.