Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 - 2020

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji.

Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014 - 2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami regionalnymi.

Dokument obowiazuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.