Działanie 8.3 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Pobierz plik