Działanie 8.10 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 - stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik