Działanie 7.6 (K41/18) - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 - stan na dzień 31.08.2019 r.