Działanie 6.8 (N01) - Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 – stan na dzień 06.10.2020 r.
 

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Pobierz plik

.