Działanie 7.6 (K72)- Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 - stan na dzień 31.07.2022 r. Pobierz plik