Aktualności

Działanie 7.6 (K71) - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 22 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 27 764 797,30 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.
Działanie 6.8- Informacja o liczbie złożonych wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, opublikowane zostały 4 wnioski, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5.480.091,55 PLN.
„Nakręceni EFS-em” - za nami uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniach 22 listopada 2021 r. w Szczecinie oraz 25 listopada 2021 r. w Koszalinie odbyły się spotkania, podczas których wręczono nagrody w zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkursie filmowym „Nakręceni EFS-em”. Była to okazja do podsumowania wydarzenia oraz prezentacji zwycięskich prac.
Znamy laureatów Konkursu filmowego „Nakręceni EFS-em”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 29 października 2021 roku rozstrzygnięty został organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”. Celem konkursu była promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim, podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych oraz propagowanie „dobrych praktyk EFS” w naszym regionie.
Działanie 7.6 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  W związku z powyższym informujemy, iż w ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości realizacji wsparcia w formie...
Działanie 7.6 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze bę...

Działanie 7.6 (typ 1,2) - Informacja po spotkaniu informacyjnym online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
28 października 2021 r. odbyło się drugie spotkanie on-line na temat naborów wniosków dla konkursów ogłoszonych 4 października 2021 r. na realizację projektów w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
To był nie tylko wieczór podsumowań, ale i wielkich wzruszeń. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021”rozdane.
Dodano przez: Kamil Paćkowski
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” to nagrody przyznawane za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek, 25 października 2021 r. już po raz siódmy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki.
Gala finałowa konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”
Działanie 7.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne online - kolejna edycja
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z dużym zainteresowaniem naborem wniosków w ramach konkursów nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 i RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ponowne spotkanie dotyczące regulaminów konkursów.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2021