Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego
Wojewódzki Urząd Pracy współorganizatorem „Dni Otwartych w Północnej Izbie Gospodarczej”
Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Dodano przez: Angelika Gołaś