Aktualności

Spotkanie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014 - 2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W dniu 7 października w Wałczu oraz w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinku odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO). Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Działanie 7.1 - wstrzymanie naboru dla OPS i PCPR nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w ramach RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 wstrzymuje z dniem dzisiejszym, tj. 7 października 2015 r. ogłoszony w dniu 5 października 2015 r....
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym,  w ramach  Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020
Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania  6.5  RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Trzecie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu
Dodano przez: Daniel Sawicki
25 września br. w Myśliborzu miało miejsce trzecie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII,  Działanie 8.10
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII,  Działanie 7.1
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI,  Działanie 6.5
Debata „RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – nowa szansa dla MŚP”
Dodano przez: Daniel Sawicki
24 września br. w Szczecinie w Technoparku Pomerania w Szczecinie  odbyła się Debata „RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – nowa szansa dla MŚP"   Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego przedstawił najważniejsze założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek relacjonował, że Program oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Wskazywał na to, że  bez rozwoju wszystkich tych dziedzin wzrost...
PIERWSZE UMOWY W RAMACH RPO WZ PODPISANE!
Dodano przez: Daniel Sawicki
22 września 2015 r.w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy na dofinansowanie pierwszych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.Ze wsparcia oferowanego w projektach skorzystają osoby bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej  sytuacji  na rynku pracy.