Aktualności

Działanie 8.10 – Udostępnienie listy sprawdzającej
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy, która stanowić ma pomoc w zweryfikowaniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22. Pobierz plik
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Od dziś pracodawcy na naszego województwa mogą składać wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z: - dostosowaniem stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników, - rozszerzeniem pakietu świadczeń medycznych, - ochroną narządu ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w miejscu pracy, - podniesieniem poziomu ich wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych, - walką ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych konsultacji z...
Działanie 8.10 - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.1 z dnia 20.04.2022 r. W Regulaminie...
Działanie 8.10 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22.
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022” – VIII edycja konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz ósmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Od wielu lat inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Targi Pracy dla obywateli Ukrainy w Mielnie
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyły się Targi Pracy  dla obywateli Ukrainy, zorganizowane przez Centrum Kultury w Mielnie.   W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu wystawców i kilkuset uczestników wspartych wolontariuszami i tłumaczami. Targi skierowane były do obywateli Ukrainy poszukujących pracy. Mieli oni okazję  zapoznania się z usługami rynku pracy m.in.  szkoleń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.   Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracownik...
Wiosenna edycja Giełdy Pracy – Networking Week
Dodano przez: Kamil Paćkowski
5 kwietnia br., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej oraz 6 kwietnia br., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Mickiewicza odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie Giełd Pracy zaprezentowało się około 40 wystawców. W trakcie wydarzeń można było porozmawiać pracodawcami, uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez praktyków, um...
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie jakości staży edukacyjnych (QFT)
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie infomuje o ogłoszonych przez Komisję Europejską  konsultacjach publicznych dotyczących oceny zaleceń Rady z 2014 r. w sprawie ram jakości staży (QFT – Quality Framework for Traineeships). Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii na temat wyzwań związanych ze stażami edukacyjnymi , barier we wdrażaniu ram jakości staży oraz wszelkiego wpływu, jaki ramy te wywarły na jakość kształcenia. Komisja...
Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – informacja po spotkaniu online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
6 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020, przewidzianego na  wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej.
Działanie 8.10 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22. Projekty w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. Ogłoszenie o naborze dostępne tutaj Spotkanie odbędzie się 27.04.2022 r., w formie wideokonferencji na żywo, o 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy...