Aktualności

Konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego”
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 24 kwietnia 2023 roku w kampusie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.   Do udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno eksperci, w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jak i ludzie młodzi, studenci zaangażowani w planowanie własnej przyszłości, ale także ...
Targi Edukacyjne w Kołobrzegu
Dodano przez: Alicja Giszczak
19 kwietnia 2023 r. odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Patronat nad targami objął starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Wydarzenie zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele władz miasta.   W obecnej edycji Targów udział wzięło 12 wystawców. Oferta edukacyjna skierowana była do wszystkich szkół kołobrzeskich oraz Zespołu Szkół w Gościnie we współ...
Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023 za nami
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu  13 kwietnia 2023 r. w Koszalinie odbyły się 20. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023, zorganizowane przez biuro karier Politechniki Koszalińskiej.   Patronat nad wydarzeniem objęli: Zbigniew Bogucki - wojewoda zachodniopomorski, Prezydent Miasta Koszalina, Pomorze Zachodnie, Koszalin Centrum Pomorza, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, czy Północna Izba Gospodarcza Oddział w Koszalinie. Sponsorem...
DOFE - wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 14.04.2023 r.
Dodano przez: Alicja Giszczak
Jesteś dumny ze swojego projektu, który zrealizowałeś dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i chciałbyś wypromować go w całej Polsce, a nawet Europie? Już niedługo będziesz miał do tego fantastyczną okazję. W tym roku obchodzimy 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Działanie 6.8 Aktualizacja listy projektów po procedurze odwoławczej - IV runda
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 – runda IV, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie...
Rejestracja na X edycję DOFE przedłużona! Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2023 r.
Dodano przez: Alicja Giszczak
Jesteś dumny ze swojego projektu, który zrealizowałeś dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i chciałbyś wypromować go w całej Polsce, a nawet Europie? Już niedługo będziesz miał do tego fantastyczną okazję. W tym roku obchodzimy 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po raz kolejny Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego
Dodano przez: Alicja Giszczak
Na jakiego rodzaju inwestycje, programy i projekty rozdysponowane zostanie 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej? Które działania będą priorytetowe? Kto będzie mógł sięgnąć po środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027? I najważniejsze: Jak to wpłynie na rozwój naszego regionu? Odpowiedź na te i wiele innych pytań usłyszeliśmy podczas konferencji inaugurującej program regionalny Fundusze...
Działanie 6.8 ergonomia pracy - Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku  z rozstrzygnięciem V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż  wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekracza zaplanowanej na dany konkurs alokacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny...
Działanie 6.8 - Lista zawartych umów - IV runda
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 31.03.2023 r.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik .  
Działanie 6.8 - Lista zawartych umów - III runda
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. III runda – stan na dzień 31.03.2023 r.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik