Zaproszenie na szkolenie dnia 17 października 2016r. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania  1.2.2 PO WER, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zaprasza dnia 17 października 2016 r. na szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu SOWA.

 

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce:Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
     

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 10 października 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
 

Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem systemu SOWA.
 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

W związku z powyższym w szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

 

Organizator poinformuje drogą elektroniczną wszystkie te osoby, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu, przez co prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
 

W sprawach organizacyjnych związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.