Szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych” zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki

12 września 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych”.


Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. publikacji dostępnych treści dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie, w tym uwarunkowań prawnych (polskich i unijnych) związanych z dostępnością, narzędzi edytorskich pod względem możliwości stosowania zaleceń związanych z dostępnością, odpowiedniego publikowania informacji na stronach www zgodnie z WCAG 2.0, itp. Wzięło w nim udział 13 osób. Szkolenie poprowadził Pan Mateusz Ciborowski – specjalista do spraw dostępności serwisów internetowych.

Prezentacja ze szkolenia