Poddziałanie 1.2.1. - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowymw ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.
 

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji.
 

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2021 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us).
 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, do dnia 23 lutego 2021r. do godziny 9:00.
 

W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniższych opcji*, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać:
 

a) instalację aplikacji Zoom na smartfonie(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl)
 

lub
 

b) instalację aplikacji Zoom na komputerze (https://zoom.us/download#client_4meeting)

*Nie zalecamy dołączania do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, gdyż często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.
 

 

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer spotkania) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.
 

Serdecznie zapraszamy!
 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail efs@wup.pl .

 

Wszystkie informacje o konkursie, warunki i kryteria aplikowania znajdują się w Regulaminie konkursu