Działanie 6.8 - Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Dodano przez: Daniel Sawicki

Dnia 13 grudnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Harmonogram oceny wniosków dla naboru nr  FEPZ.06.08-IP.01-001/23 Link do naboru
 

Obowiązująca wersja Harmonogramu oceny wniosków dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .
 

W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.