Aktualności FEPZ

Działanie 6.6 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 9 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.06-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.     Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz...
Działanie 6.15 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 8 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.15-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.     Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz...
Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu wyboru
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 4 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru nr  FEPZ.06.08-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru – wersja 1.2 z dnia 04.08.2023 r. wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl . W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze...
Działanie 6.15 Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 18 lipca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.15-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.  W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na...
Działanie 6.6 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line
Dodano przez: Kamil Paćkowski
14 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. W spotkaniu dotyczącym wyboru operatora dla Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie zachodniopomorskim wzięło udział 31 uczestników. Omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do...
Działanie 6.9 - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23, w terminie naboru tj. od 14.06.2023 r. do 12.07.2023 r., złożone zostały 84 wnioski o całkowitej wartości projektów wynoszącej 133 601 272,66 PLN.
Działanie 6.15 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line
Dodano przez: Kamil Paćkowski
13 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.15 Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Podczas spotkania, w którym wzięło udział 24 uczestników zainteresowanych aplikowaniem, omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, zasady promocji a...
Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku  z rozstrzygnięciem naboru nr FEPZ.06.01-IP.01-001/23, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 6.1 FEPZ 2021-2027. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego naboru nr FEPZ.06.01-IP.01-001/23. Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https:/...
Działanie 6.6 - Nabór wniosków w trybie konkurencyjnym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 11 lipca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.6. Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie.   Numer naboru: FEPZ.06.06-IP.01-001/23.   Obowiązują...
Działanie 6.8 - Aktualizacja regulaminu wyboru
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 10 lipca 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyborunr  FEPZ.06.08-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru – wersja 1.1 z dnia 10.07.2023 r. wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl . W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze bę...