Stan równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w I kwartale 2021 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w I kwartale 2021 roku wskazują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach gospodarki narodowej (70% badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Mimo niewielkiej przewagi odpowiedzi (2 pkt %) świadczących o przewidywanym wzroście zatrudnienia, można przyjąć, że podobnie jak w poprzednim kwartale będziemy mieli do czynienia ze stanem równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców. Oznacza to, że mogą występować zmiany w poziomie zatrudnienia, ale nie powinny one być znaczące. Należy jednak podkreślić, że duży wpływ na przyszłość rynku pracy i postawy zatrudnieniowe pracodawców będą miały decyzje podejmowane w zakresie zmian w regulacjach gospodarczych związanych z epidemią.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w województwie zachodniopomorskim przybyło w ciągu miesiąca 957 osób bezrobotnych. Przyczyniło się to do wzrostu stopy bezrobocia o 0,2 pkt %, tj. do poziomu 8,1%.

Pomorze Zachodnie znajduje się aktualnie na piątym miejscu w zestawieniu krajowym pod względem wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego. Wzrostowi liczby osób bezrobotnych w województwie towarzyszył spadek zgłoszonych w listopadzie do zachodniopomorskich PUP wolnych miejsc pracy (spadek o 527 miejsc). Przy czym spadek ten był jednym z najniższych w Polsce.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.