Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla drugiego kwartału  oraz 0% dla trzeciego.

Aktualnie mamy do czynienia z kolejną poprawą sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców, która obecnie kształtuje się na poziomie +5 % (13% badanych podmiotów gospodarki narodowej planuje wzrost zatrudnienia etatów, 7% ich zmniejszenie, 72 % nie planuje zmian w najbliższym kwartale). 

Na podstawie zebranych informacji, można jednak prognozować, że w IV kwartale 2020 roku będziemy mieli w naszym województwie do czynienia z wzrostem zatrudnienia, a co za tym idzie osłabieniem napływu osób bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.