Europejski Barometr Rynku Pracy wrzesień 2022 – Europejski Barometr Rynku Pracy spada do poziomu neutralnego

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy spadł we wrześniu o 0.9 punktu w porównaniu z sierpniem i obecnie znajduje się dokładnie na neutralnym poziomie 100 punktów. Wskaźnik wiodący na rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) odnotowuje zatem piąty spadek z rzędu.

,,Brak siły roboczej spotyka się z kryzysem energetycznym. Rozwijający się rynek pracy słabnie"

– relacjonuje Enzo Weber, szef prognoz IAB. We wszystkich uczestniczących krajach Europy Wschodniej barometr jest nawet znacznie gorszy – tutaj szczególnie widoczne są skutki wojny Rosji z Ukrainą.

Subwskaźnik rozwoju sezonowo skorygowanych danych o bezrobociu spadł o 1.0 punkt i obecnie wynosi 98.3 punktu, co wskazuje na wzrost bezrobocia w krajach europejskich. Podwskaźnik zatrudnienia spadł o 0.7 punktu do 101.7 punktu, ale pozostaje dodatni. Zatrudnienie będzie więc nadal rosło, ale w wolniejszym tempie niż wcześniej.

,,Imigracja uchodźców zwiększyła bezrobocie, ale generuje też dodatkowy potencjał zatrudnienia"

wyjaśnia Weber.

Barometr Europejskiego Rynku Pracy to miesięczny wskaźnik wiodący oparty na badaniu lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 18 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest prowadzone wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwecja (od września 2022), Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo skorygowanych danych dotyczących bezrobocia na kolejne trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia ze składników „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten daje zatem obraz ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój). Najpierw ustalany jest wynik barometru dla każdej z uczestniczących służb zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w formie średniej ważonej.

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, są dostępne na stronie www.iab.de/Presse/elmb-components. Więcej informacji na temat Barometru Europejskiego Rynku Pracy można znaleźć w naszym Magazynie Forum IAB: Uruchomienie „Barometru Europejskiego Rynku Pracy”

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.