Barometr Europejskiego Rynku Pracy Styczeń 2021 r. - dane dla Polski na najbliższe trzy miesiące

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy dla Polski pozostał na tym samym poziomie co w grudniu ubiegłego roku i wyniósł 96,7 punktu. Jednak w odniesieniu do listopada 2020 roku wzrósł o 1,2 punktu.

,,Europejski rynek pracy ponownie znajduje się pod większą presją podczas pandemii - ale ogólnie będzie w stanie sobie z nią poradzić''.
- wyjaśnia szef prognozy IAB Enzo Weber, który zainicjował Europejski Barometr.

Europejski Barometr Rynku Pracy to miesięczny wskaźnik wiodący oparty na badaniu przeprowadzonym wśród lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 16 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest przeprowadzane wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo dostosowanych danych o bezrobociu na najbliższe trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi całkowitą wartość barometru. Wskaźnik ten przedstawia zatem perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (rozwój bardzo słaby) do 110 (rozwój bardzo dobry). Najpierw określa się wynik barometru dla każdej uczestniczącej służby zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w postaci średniej ważonej. 

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 16 uczestniczących służb zatrudnienia, jest dostępny pod adresem www.iab.de/Presse/elmb-components 

Więcej informacji na temat Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.