Barometr Europejskiego Rynku Pracy Maj 2021: Największy odnotowany dotychczasowy wzrost

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy wzrósł w maju do 103,3 punktu.

Przy wzroście o 2,0 punktu w porównaniu z kwietniem, wiodący wskaźnik Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) odnotował zatem największy wzrost od początku swojej historii.

,,Uścisk pandemii słabnie, europejskie rynki pracy zaczynają się odradzać."

- mówi z optymizmem szef prognozy IAB Enzo Weber.  

Perspektywy są optymistyczne, jeśli chodzi zarówno o wzrost zatrudnienia, jak i bezrobocie. Podwskaźnik przyszłego rozwoju danych o bezrobociu zanotował gwałtowny wzrost o 2,7 punktu do 103,8 punktu w maju. Jest to zatem powyżej podwskaźnika wzrostu zatrudnienia, który również wykazał wyraźny – choć słabszy – wzrost o 1,3 punktu do 102,7 punktu. Europejskie publiczne służby zatrudnienia biorące udział w badaniu, obecnie nie spodziewają się już istotnego pogorszenia sytuacji na rynkach pracy. Skoki w górę o co najmniej 2,0 punkty odnotowały Dania, Islandia, Austria, Liechtenstein, Portugalia i Niemcy.

Żródło:https://www.pesnetwork.eu/pl/2021/06/04/european-labour-market-barometer-7/

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 16 uczestniczących służb zatrudnienia, jest dostępny pod adresem www.iab.de/Presse/elmb-components.

Więcej informacji na temat Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem http://doku.iab.de/kurzber/2020/kb2120.pdf.