Barometr Europejskiego Rynku Pracy Luty 2021 - Nadzieja na zakończenie spowolnienia w Europie

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W porównaniu z poprzednim miesiącem Europejski Barometr Rynku Pracy wzrósł w lutym o 1.1 punktu.

Główny wskaźnik Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB), wynoszący 99.3 punktu, nie sugeruje już znacznego pogorszenia koniunktury na europejskim rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

,,Publiczne służby zatrudnienia w Europie spodziewają się, że presja na rynkach pracy zmniejszy się wraz ze złagodzeniem ograniczeń po drugiej fali Covid i perspektywą zwiększenia liczby szczepień''

- mówi szef prognozy IAB Enzo Weber, który zainicjował europejski barometr.

W zdecydowanej większości krajów uczestniczących perspektywy uległy poprawie lub przynajmniej pozostały stabilne. Niemniej jednak Europejski Barometr Rynku Pracy nie wskazuje jeszcze na ożywienie europejskiego rynku pracy. Ponadto istnieje ryzyko ponownego wzrostu dynamiki zakażeń, co stało się wyraźniejsze po zakończeniu okresu badania w połowie lutego.

W lutym wskaźnik cząstkowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy dotyczący rozwoju zatrudnienia wzrósł znacznie o 1.2 punktu, osiągając 99.4 punktu. Po raz pierwszy od lipca 2020 r. Znajduje się on powyżej podwskaźnika kształtowania się wskaźników bezrobocia, który po wzroście o 99.1 punktu osiągnął poziom 0.8 punktu.

Żródło:https://www.pesnetwork.eu/pl/2021/03/04/european-labour-market-barometer-4/

Więcej informacji na temat Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/.