• „ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2022”

  Emocje po gali jeszcze nie opadły, a już przyszedł czas podsumowań. W pięknych murach Opery na Zamku mieliśmy okazję poznać laureatów tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022”. To już ósmy raz jak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie...
  22.11.2022
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!

  Do 4 stycznia pracodawcy naszego województwa mogą składać wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z:   - dostosowaniem stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników,   - rozszerzeniem pakietu świadczeń medycznych,   - ochroną...
  22.04.2022
 • „Zacumuj z Europejskim Funduszem Społecznym”

  Codziennie, czasami nawet nieświadomie, korzystamy z różnych usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu ułatwianie życia mieszkańców Polski i całej Europy. Jako rodzic zastanawiasz się, kto zajmie się dzieckiem, kiedy jesteś w pracy....
  11.01.2022
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po raz kolejny Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Europejskiego Funduszu...

  Na jakiego rodzaju inwestycje, programy i projekty rozdysponowane zostanie 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej? Które działania będą priorytetowe? Kto będzie mógł sięgnąć po środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla...
  31.03.2023
 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym – 30.03.2023 r.

  Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 28 do 29 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 46 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd >...

  31.03.2023
 • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 27 marca 2023 r.

  27 marca 2023 r. zorganizowano posiedzenie stacjonarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2022 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz...

  31.03.2023
 • Działanie 6.8 ergonomia pracy - Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda

  W związku  z rozstrzygnięciem V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż  wartość dofinansowania...
  31.03.2023
 • Działanie 6.8 - Lista zawartych umów - IV runda

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 31.03.2023 r.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf....
  31.03.2023
 • Działanie 6.8 - Lista zawartych umów - III runda

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. III runda – stan na dzień 31.03.2023 r.   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w...
  31.03.2023