• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowanie...

  Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich przedsiębiorców na najbliższe trzy miesiące są umiarkowane. Prognoza zatrudnienia netto wyniosła 3%.

  11.12.2019
 • Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

  16 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz   19 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,   odbędą się spotkania...
  11.12.2019
 • Nowoczesne przedszkole dzięki wsparciu EFS

  W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Przedszkola nr 37 w Koszalinie odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”, dofinansowanego w kwocie 1 357 891,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego...
  10.12.2019
 • Działanie 8.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

  W dniu 5 grudnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz...
  6.12.2019
 • Działanie 7.7 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

  6.12.2019
 • Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20) - Nabór wniosków w trybie konkursowym

  Dnia 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością -...
  5.12.2019
 • Działanie 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20) - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

  Dnia 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością -...
  5.12.2019
 • Działanie 8.1 - Informacja o zakończeniu naboru wniosków

  W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, w terminie naboru tj. od 06.11.2019 r. do 03.12.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 56 wniosków o wnioskowanej wartości...
  5.12.2019