• Informacja o dniu wolnym od pracy

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2018 r. informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd będzie nieczynny. Wyznaczonym dodatkowym dniem pracy będzie dzień...

  7.12.2018
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 7.6 (typ 2) - Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6, typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla...
  12.12.2018
 • Wyniki trzeciej rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  11.12.2018
 • Działanie 7.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18  dla Działania 7.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub...
  7.12.2018
 • Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie

  6 grudnia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania  6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom...
  7.12.2018
 • Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie

  W dniu 4 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 6.8 typ 1 (Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom...
  7.12.2018
 • Zakończenie III naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  5 grudnia 2018 r. zakończył się III nabór wniosków do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  6.12.2018
 • Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2018

  5.12.2018