• V Targi Pracy i Edukacji w Kamieniu Pomorskim za nami

  23 maja b.r., uczestniczyliśmy w V edycji Targów  Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim.

  24.05.2024
 • Monitoring szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie...

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników 45+ w województwie zachodniopomorskim w II połroczu 2023 roku.
  20.05.2024
 • Działanie 6.3 FEPZ (typ 2) - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

  16 maja 2024 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w sposób konkurencyjny  w ramach Działania 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – typ...

  16.05.2024
 • Wyniki 11 edycji badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy...

  14.05.2024
 • 20-lecie Pomorza Zachodniego w Unii Europejskiej oraz obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich – już za nami

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe święto Funduszy Europejskich w Polsce, podczas którego pokazano, jak wiele udało się zrobić dzięki dotacjom unijnym. Już 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy razem wiele marzeń i planów.

  13.05.2024
 • Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - kwiecień 2024

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
  6.05.2024
 • Działanie 6.3 FEPZ typ 2 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków nr FEPZ.06.03-IP.01-002/24 w ramach Działania 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy Typ 2.

  6.05.2024
 • Rozwijamy sieć współpracy doradców zawodowych na Pomorzu Zachodnim

  Godziny rozmów o wspieraniu innych, bezcenne momenty dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, poznawanie dobrych praktyk i niezmierzona energia osób, które są doradcami zawodowymi w m.in. w szkołach, powiatowych urzędach pracy, centrach kariery oraz na uczelniach. Tak...

  6.05.2024
 • Europejski Barometr Rynku Pracy umacnia się

  6.05.2024
 • Barometr Rynku Pracy Publicznych Służb Zatrudnienia – kwiecień 2024

  6.05.2024