• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego...
  12.01.2018
 • Działanie 7.2 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  10 stycznia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów...
  11.01.2018
 • Przywrócić wykluczonych na rynek pracy

  Zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Osobom w bardzo trudnej sytuacji ze względu np. na niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezdomność bardzo trudno jest zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje zawodowe czy doświadczenie. Integracja społeczna i...
  11.01.2018
 • Działanie 7.2 –Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

  9 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów...
  10.01.2018
 • Zachodniopomorski rynek pracy w kontekście analitycznym i instytucjonalnym.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. Zachodniopomorski rynek pracy w kontekście analityczny i instytucjonalnym.

  9.01.2018
 • Działanie 7.1 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Ponadto,...
  8.01.2018
 • Działanie 7.2 - Aktualizacja regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.
  8.01.2018
 • Działanie 7.1 – Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym  Listę wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17. Pobierz plik Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji oceny projektów to 9.01.2018 r.
  8.01.2018