• Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  21.03.2017
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Działanie 7.2 Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17

  Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej związana jest ze skróceniem terminu oceny dokumentacji aplikacyjnej do 90 dni oraz zapisów w...
  25.04.2017
 • Działanie 8.6 Aktualizacja załącznika do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17. W załączniku tym wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
  25.04.2017
 • XII edycja największych zachodniopomorskich Targów Pracy w Szczecinie -Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do...

  W najbliższą środę (26.04.2017r.) odbędą się największe zachodniopomorskie Targi Pracy w Szczecinie. Podczas targów zainteresowani będą mogli skorzystać z wiedzy pracowników Biura Informacji Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Szczecinie. Zaprezentowane...
  25.04.2017
 • Działanie 8.2 Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny- ocena strategiczna.
  24.04.2017
 • Działanie 7.1 typ 2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 dla Działania 7.1 typ 2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji...
  21.04.2017
 • Działanie 7.1 typ 1 Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr...

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16 dla Działania 7.1 typ 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji...
  20.04.2017
 • Działanie 8.6 Typ 1– Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

  Dnia 19 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Typ 1 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz...
  20.04.2017