• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.
  2.01.2020
 • Działanie 8.7 - Zakończenie naboru wniosków

  W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, w terminie naboru tj. od 19.12.2019 r. do 24.01.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 9 wniosków o wnioskowanej wartości...
  27.01.2020
 • Działanie 8.8 - Zakończenie naboru wniosków

  W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, w terminie naboru tj. od 19.12.2019 r. do 24.01.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 2 wnioski o wnioskowanej wartości dofinansowania...
  27.01.2020
 • Działanie 7.1 - Aktualizacja harmonogramu oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji...
  27.01.2020
 • Działanie 8.6 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 31 stycznia 2020 r. Pobierz plik  
  24.01.2020
 • Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla...
  23.01.2020
 • Wybierz dojrzale - Bezpłatne konsultacje dla młodzieży z doradcą zawodowym w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w...

  4 lutego 2020. w godzinach: 14:00 – 16:30 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zapraszają młodzież kończącą szkoły na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym do Biblioteki...

  21.01.2020
 • Działanie 6.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2020 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 w wersji 1.1 z dnia 17.01.2020 r.   Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione wtabeli Rejestr zmian.   Zmienie...
  20.01.2020
 • Stopa Bezrobocia (BAEL) III Q 2019 R.

  20.01.2020