• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę
  19.09.2017
 • Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  12.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków na rok 2017 oraz aktualne konkursy w rmach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Konferencja „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego” – Westpomeranian Greenfield 2017

  W dniu 13 września 2017 r., na polu golfowym „Modry las” w Choszcznie odbyła się konferencja Westpomeranian Greenfield - „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego”. Wydarzenie to było  skierowane zarówno do tych przedsiębiorców, którzy już...
  21.09.2017
 • Działanie 7.6 Typ 2 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych...

  21.09.2017
 • Działanie 8.6 - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr...

  Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.   Ponadto, w związku z zakończeniem oceny...
  21.09.2017
 • Działanie 7.1 Typ 1 - Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr...

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 typ 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji...
  21.09.2017
 • Działanie 8.2 - Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną po ocenie w ramach procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu...
  21.09.2017
 • Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

  20.09.2017
 • Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane...

  W dniach 18-19 września 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
  20.09.2017