WUP.XVA.322.221.ABar.2021 Usługa serwisu sprzętu komputerowego

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn.: Usługa serwisu sprzętu komputerowego.

Znak sprawy: WUP.XVA.322.221.ABar.2021

Nomenklatura wg CPV: 50312000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie nr 2021-3905-85211 wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczące naboru ofert zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności, link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85211

Ofertę cenową należy złożyć POPRZEZ BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2022 r., do godziny 12:00.