WUP.VIIIA.322.295.MKar.2016. Projekt znakowania oraz dostawy materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zamawiający informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego zapytania. Pytania  wraz z odpowiedziami zostały opublikowane poniżej:

Pytanie nr 1

„Dot. części II:

- pkt. c - bransoletka odblaskowa z płytką do grawerowania - opaska zgodna z Państwa opisem nie jest opaską odblaskową. Opaska jest jaskrawa ale nie spełnia wymogów opaski odblaskowej. Na rynku nie ma dostępnych opasek odblaskowych zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia.

- pkt. o - zakreślacz - zakreślacz zgodny z Państwa opisem został wycofany z produkcji i nie będzie już dostępny u dostawcy. Nie dostępne są również inne kolory zakreślacza spełniającego wymogi zgodne z opisie”.

W odniesieniu do Części II pkt. c. - Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że dopuszcza bransoletkę jaskrawą z płytką do grawerowania:

Opis przed zmianą

Opis po zmianie

c. bransoletka odblaskowa z płytką do grawerowania – 150 szt. Rozmiar produktu: fi 7 x 1,3 cm, znakowanie produktu: 20 x 8 mm, kolor: jasnozielony. Materiał: silikon, stal nierdzewna, znakowanie: grawer.

c. bransoletka odblaskowa lub jaskrawa z płytką do grawerowania – 150 szt. Rozmiar produktu: fi 7 x 1,3 cm, znakowanie produktu: 20 x 8 mm, kolor: jasnozielony. Materiał: silikon, stal nierdzewna, znakowanie: grawer.

 

W odniesieniu do Części II pkt. o.  - z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że opisany zakreślacz jest dostępny na rynku. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Pytanie nr 2

„Dotyczy część 3 poz. Kurtka męska - obecnie nie jest dostępny kolor zielony i dostawca nie przewiduje ponownych dostaw w tym roku. Czy przewidujecie Państwo możliwość dostawy kurki zgodnej z OPZ ale w innym dostępnym kolorze?”

W odniesieniu do Część III pkt i. kurtka softshellowa męska – Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że dopuszcza dowolny kolor kurtki zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w przedmiocie zamówienia:

Opis przed zmianą

Opis po zmianie

i.  kurtka softshellowa męska – 25 szt. Kurtka męska z kapturem – regulowanym za pomocą gumki ze stoperami, wodoodporna (min 2000 mm), hydrofilowa powłoka (RET=12), min. 2 kieszenie boczne, zapinane na klapkę, zatrzaski lub zamek oraz kieszeń wewnętrzna. Mankiety zapinane na rzep lub ściągane gumką, dół kurtki regulowany gumką ze stoperami. Korpus z podszewką z tkaniny siateczkowej zapewniający oddychalność ubrania. Objętość wewnętrzna kurtki umożliwia założenie pod spód tzw. drugiej ciepłej warstwy, którą może być sweter lub cienki polar. Materiał główny 100% Poliamid. Podszewka główna 100% Poliester. Kolor zielony. Rozmiar M 10, L 10, XL 5. Znakowanie metodą dostosowaną do materiału, z którego wykonana jest odzież.

 

i. kurtka softshellowa męska – 25 szt. Kurtka męska z kapturem – regulowanym za pomocą gumki ze stoperami, wodoodporna (min 2000 mm), hydrofilowa powłoka (RET=12), min. 2 kieszenie boczne, zapinane na klapkę, zatrzaski lub zamek oraz kieszeń wewnętrzna. Mankiety zapinane na rzep lub ściągane gumką, dół kurtki regulowany gumką ze stoperami. Korpus z podszewką z tkaniny siateczkowej zapewniający oddychalność ubrania. Objętość wewnętrzna kurtki umożliwia założenie pod spód tzw. drugiej ciepłej warstwy, którą może być sweter lub cienki polar. Materiał główny 100% Poliamid. Podszewka główna 100% Poliester. Kolor dowolny. Rozmiar M 10, L 10, XL 5. Znakowanie metodą dostosowaną do materiału, z którego wykonana jest odzież.

 

Dodano 23 listopada 2016 r., przez Marzenę Kareńską


Pytania

Informujemy, że 21 listopada wpłynęly pytania od Wykonawcy, dotyczące Części II przedmiotowego postępowania:

1. Ile kolorów nadruku ma być wykonane na gadżetach?

2. Czy wymiary podane w specyfikacji mogą mieć odchylenia ?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający nie określił ilości kolorów nadruku na gadżetach reklamowych przygotowywanych na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dopuszcza się oznakowanie ww. materiałów metodą tampodruku, w jednym kolorze.

Ad.2. Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie rozmiaru materiałów reklamowych o +/-10%.

Ponadto, Zamawiający wymaga przesłania w formacie PDF projektu znakowania materiałów reklamowych (wchodzących w skład wybranej części). Projekt znakowania będzie podlegał akceptacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag.

Dodano 21 listopada 2016 r., przez Marzenę Kareńską


 

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zamieszczamy zapytanie ofertowe na realizację projektu znakowania oraz dostawy materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r.

Znak postępowania: WUP.VIIIA.322.295.MKar.2016

Nr wg CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – Projekt znakowania oraz dostawy materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r.” lub „OFERTA CENOWA – WUP.VIIIA.322.295.MKar.2016”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, pok. 006 (Kancelaria Urzędu),

w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. do godz. 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.