Znak sprawy: WUP.XVA.322.44.AP.2017. Usługa zrealizowania szkolenia specjalistycznego nt. „Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy i wypadkach komunikacyjnych – warsztaty praktyczne”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA