Znak sprawy: WUP.XVA.322.33.AP.2017 - Dostawa wraz ze znakowaniem materiałów służących rozpowszechnianiu informacji o usługach organów zatrudnienia dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA