WUP.XVA.322.75.ABar.2017 Przeprowadzenie dwóch szkoleń pt.: “Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020 – wykrywanie oszustw, naruszenie postanowień umowy, PZP, (...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTAWRCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA