WUP.XVA.322.40.ABar.2017 Przeprowadzenie dwóch szkoleń pt.: Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020 – wykrywanie oszustw, naruszenie postanowień umowy, PZP, zasady konkuren

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA