WUP.XVA.322.22.ABar.2017 Kompleksowe zorganizowanie konferencji i targów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA