WUP.XVA.322.18.ASzu.2023_PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: DOSTAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE_tryb podstawowy

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA