WUP.XVA.322.13.AP.2017 - Projekt znakowania oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI III

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZEŚCIU POSTĘPOWANIA